Vanhemmille

Tervetuloa Sinikellovanhemmaksi!

Mitä partio maksaa?
Jäsenmaksu

Partion jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain ja se on sinikelloissa n. 60 euroa. Jäsenmaksun maksamalla saa oikeuden osallistua Mikaelin Sinikellojen, Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n järjestämään toimintaan.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusta anotaan kirjallisesti piirin lomakkeella, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin tai täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Lomakkeita saa myös Turun tai Porin partiotoimistoista. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

Jäsenmaksuvapautus, tulostettava (pdf)

Jäsenmaksuvapautus, täytettävä (doc)

Perhepartio ei ole Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n virallista toimintaa. Perhepartion jäsenmaksu on muusta partiotoiminnasta poiketen 30 €/vuosi/perhe. Lisää perhepartion toiminnasta voit lukea täältä.

Retki- ja leirimaksut

Viikonloppuretken hinta on noin 25 euroa ja lippukunnan omat leirit maksavat noin 100 euroa/vko.

Tavoitteenamme on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa partiota taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Lippukunnalta voi hakea avustusta retki- ja leirimaksuihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein.  Anomus tulee toimittaa ennen tapahtumaa lähimmälle johtajalle tai lähettää lippukunnan hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen hallitus(a)mikaelinsinikellot.fi.  Mikaelin Sinikellojen hallitus käsittelee kaikki anomukset luottamuksellisesti.

Avustusanomus retki- tai leirimaksuun

jäsenrekisteri:

 Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jonka kautta ilmoittaudutaan myös retkille ja leireille. Pidäthän huolen, että Kuksassa on aina ajantasaiset yhteystiedot.

 

Viestintä ja valokuvat:

Sinikellot julkaisevat toiminnastaan kuvia lippukunnan Facebooksivuilla sekä Instagamtilillään. Jukaisemme kuvia myös lippukunnan omassa valokuvagalleriassa sekä Kellokas-lehdessä. lmoitathan lähimmälle johtajalle, jos lapsestanne ei saa  julkaista kuvia.

Vanhemmille on oma Facebookryhmä Mikaelin Sinikellojen Apulanta, johon voivat liittyä kaikki vanhemmat ja sukulaiset, jotka haluavat olla mukana auttamassa sinikelloja toiminnassamme. Apulannan jäsenet ovat perinteisesti järjestäneet esimerkiksi Yrjönpäiväjuhlan ruokailun.

Partioasu ja -varusteet:

Viikottaisissa kokouksissa on hyvä olla mukana aina säänmukaiset vaatteet, sillä kokouksissa leikitään paljon niin sisällä kuin ulkonakin säästä riippumatta. Partiohuivi kannattaa myös pitää aina kaulassa. Partiohuiveja myy Scandinavian Outdoor. Sinisen partiohuivin hinta on noin 7 euroa. Lippukunnan huivimerkin voi ostaa kokouksessa omalta johtajalta. Huivimerkin hinta on 3 euroa ja ohjeet sen kiinnittämiseen löytyvät tästä linkistä.

Retkille ja leireille mukaan tarvittavat varusteet ilmoitetaan  aina erikseen.  Esimerkki viikonloppuretken Varusteluettelosta.

Virallista partioasua käytetään esimerkiksi lippukunnan juhlatilaisuuksissa ja partioparaatissa. Myös retkien ja leirien ohjelmissa voidaan käyttää virallista partioasua. Sinikellojen pukuohje kaikille ikäkausille löytyy tästä linkinstä: Pukuohje MSK

Lisää partiosta, partio-ohjelmasta ja sen tavoitteista löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta partio.fi

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea.

https://www.partio.fi/mika-partio-on