Toimintaryhmät

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7-9 -vuotiaita partiolaisia. Sudenpennut kokoontuvat viikoittain kololla. Laumailloissa leikitään, seikkaillaan, askarrellaan ja opitaan tietysti uusia taitoja yhdessä ikätovereiden kanssa. Viikonlopun mittaisia sudenpenturetkiä järjestetään kaksi vuodessa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Lisäksi sudenpennut tekevät päiväretkiä, osallistuvat talvi- ja kesäleireille sekä sudenpentukisoihin.


Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia. Viikottaisissa kokouksissaan seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja suorittavat erilaisia taitomerkkejä kuten tutkimusmatkailija, ensiapu, ja rakentelu. Seikkailijat retkeilevät sudenpentuja useammin ja osallistuvat viikon mittaiselle kesäleirille. Kesäleirillä uudet seikkailijat saavat leirikasteessa oman partionimensä.


Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15 vuotiaita partiolaisia. Tarpojaikäkauden aikana opetellaan soveltamaan käytännön taitoja laajemmin, eikä siis keskitytä pelkästään perustaitoihin. Tarpojaohjelmassa on neljä puolen vuoden jaksoa eli tarppoa: Leiri, Luovuus, Selviytyminen ja Yhteiskunta. Tarpojien kasvatustavoitteiden mukaan tarpojat laajentavat sosiaalista ympäristöään esimerkiksi koko ikäkauden tapaamisissa ja tapahtumissa.


Samoajat

Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat lippukunnassamme johtajina sudenpentu- ja seikkailijaryhmissä. Samoajien ohjelmaan kuuluu oman ohjelman lisäksi ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat osallistuvat partiopiirin ja Suomen partiolaisten järjestämiin elämyksellisiin tapahtumiin. Samoajat kokoontuvat n. kerran kuukaudessa.


Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22 -vuotiaita partiolaisia. Vaeltajat toimivat lippukunnassamme vastuullisissa johtajathtävissä. Vaeltajaohjelma koostuu 37 rastista, jotka pohjautuvat vaeltajien kasvatustavoitteisiin.  Osa kasvatustavoitteissa toteutuu tietyissä aktiviteeteissa, toiset puolestaan näkyvät kokonaisvaltaisemmissa ratkaisuissa, kuten esimerkiksi ikäkauden johtamisessa tai yleisemmissä toimintatavoissa, kuten ryhmässä toimimisen tai erilaisissa ympäristöissä toimimisen avulla.


Aikuiset

Aikuiset toimivat partiossa eri toimintaryhmien johtajina sekä tukevat nuorempia johtajia toiminnassaan. Lippukunnassamme toimii aikuisten oma ryhmä, joka kookoontuu erilaisten aktiviteettien parissa.


Perhepartio

Perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Perhepartiossa retkeillään, leikitään ja askarrellaan  sekä osallistutaan lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Perhepartio kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 14-16.